י' сиван ה'תשפ"ד

Энциклопедия основных понятий и терминов иудаизма

Большой формат
Обложка: твердая
Формат: 16x4x23
Cтраниц: 637

 

рав Арье бен Эфраим

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 69 шек.
Цена в долларах: 19 $


ОПИСАНИЕ:

К 11 нисана издательство «Яхад» выпустило ряд новых книг по иудаизму на русском языке
Серия этих книг, распространяемая в тысячах экземпляров по всему миру, открывает новый мир для русскоговорящих евреев, которые на протяжении десятков лет не имели никакой связи со своим еврейством. 
 Новые издания книг по иудаизму на русском языке.


Новинка: Энциклопедия по иудаизму –
 на русском языке 

Издательство «Яхад» и организация «ХАМА» рады сообщить, что к 11-му нисана вышли в свет две новые книги по иудаизму на русском языке.
Книга «Энциклопедия основных понятий и терминов иудаизма». 
Книга составлена и отредактирована равом Арье Лейбом Демиховским, за плечами которого – опыт десятков лет написания книг по иудаизму на русском языке.
 В книге объясняются сотни понятий по следующим темам: народ Израиля, основы веры, синагога и молитва, Шабат, еврейские праздники, годичный цикл, посты, Тора и заповеди, благословения, еврейский календарь, заповеди, связанные с Землей Израиля, Храм и служение в нем, пословицы и выражения.  (640 стр.)
 В данной энциклопедии, которая открывает окно в мир иудаизма, объясняются свыше тысячи двухсот понятий, терминов и определений иудаизма. Она предназначена для интересующихся и изучающих иудаизм, и в особенности подходит в качестве необходимого вспомогательного материала для преподавателей и учеников в еврейских учебных заведениях для русскоговорящих евреев, для готовящихся к гиюру  и т.д. Также книга приносит большую пользу посланникам, работающим в русскоговорящих общинах.
Уникальность книги – в широком охвате понятий, написанных в соответствии с ãлахой и духом ХаБаДа.

 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024