ו' сиван ה'תשפ"ד

Свиток Александры. История первой Хануки

Свиток Александры
История первой Хануки
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 140

Полная стоимость: 89 шек.
Стоимость по скидке: 79 шек.
Цена в долларах: 22 $

Номер по каталогу: 978-5-9953-0132-5
ОПИСАНИЕ:

Во II веке до н. э., когда Иудея находилась под властью сирийского царя Антиоха IV, его воины осквернили и ограбили главную святыню - Иерусалимский Храм. Волна народных возмущений переросла в восстание, которое возглавил Матитьягу Хасмоней. Лишь его сыну, Йегуде, удалось одержать окончательную победу над воинами Антиоха и возродить святыню. В честь этого великого события был установлен праздник Хануки, который отмечается всеми евреями и по сей день. Повествование в этой книге ведется от лица пылкой и любознательной девочки Александры, которую американская писательница Мириам Хайкин поселила в тех незапамятных временах.

В этой книге повествует о своей судьбе Александра — девочка, жившая в Иерусалиме около двух тысячелетий назад. Как сама маленькая рассказчица, так и её родственники и друзья выдуманы автором. Исторически достоверны образы греко-сирийских правителей Иудеи и повстанцев Маккабим (Маккавеев); антиеврейские законы и борьба иудеев за свободу религиозных убеждений. Полностью история освободительного движения изложена в Первой и Второй книгах Маккабим.

Писать девочку научили родители. Ребёнок принимает очень близко к сердцу те беды, в которые ввергнуто еврейское население Иудеи. Когда-то царица Эстер написала письмо евреям мира, в котором раскрыла им глаза на то, что в Персии вот-вот начнутся кровавые гонения на единоплеменников. С подачи мамы Александра идёт по стопам царицы, решив запечатлеть в слове своё неспокойное время.

События, о которых рассказывает Александра, привели к установлению праздника Хануки. Его начали отмечать в 3595 году по еврейскому календарю (165 г. до н.э.). 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024