י' сиван ה'תשפ"ד

Моя история. Сорок один рассказ людей‚ лично общавшихся с Ребе

Моя история
Сорок один рассказ людей
лично общавшихся с Ребе
Большой формат
Цветная книга
с иллюстрациями
Твердая обложка
Страниц: 461

Полная стоимость: 129 шек.
Стоимость по скидке: 79 шек.
Цена в долларах: 22 $

Номер по каталогу: 978-5-4465-3133-2
ОПИСАНИЕ:

Истории, собранные в этой книге, наполнены душевными переживаниями, удивлением, восхищением и потрясением от знакомства с величайшей фигурой современности – Любавичским Ребе. На протяжении почти полувека, с 1950 по 1994 год, раввин Менахем-Мендл Шнеерсон, Ребе, встречался с тысячами людей  – от школьников до президентов стран. Многие из этих аудиенций оказывались поворотным моментом в судьбе удостовшихся общения с ним. Мало кто выходил из его кабинета прежним: Ребе не просто давал советы – он направлял посетителей на тот жизненный путь, который подходил каждому из них персонально. Об этом свидетельствует сорок одна история, расказанная от первого лица. 

 Книга содержит копии и тексты писем Ребе и его респондентов, а также большое количество фотографий, которые дадут читателю возможность познакомиться с обширной деятельностью Ребе, равно как и с еврейской жизнью разных поколений второй половины ХХ века в разных странах. 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024