ל' кислев ה'תשפ"ב

Поучения отцов эпохи Второго храма

Поучения отцов
эпохи Второго храма 
Размышления и комментарии
рава Авраѓама Аба Вайнгорта
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 440
 

Полная стоимость: 149 шек.
Стоимость по скидке: 129 шек.

Номер по каталогу: 978-5-905826-28-3
ОПИСАНИЕ:

Талмудический трактат «Авот», известный на русском языке как «Поучения отцов», комментировался на протяжении столетий. Комментарий А.-А. Вайнгорта – это толкование древнего текста сегодняшним раввином и профессором Сорбонны. Ему присуще глубокое понимание самого текста, широкие знания классического наследия Средних веков и Нового времени от Саадии Гаона и Маймонида на Востоке до Маараля и рава Ѓирша в Европе. Главное отличие комментариев нашего издания в том, что рав Вайнгорт приводит многочисленные высказывания своих непосредственных учителей – рава Иехиеля-Яакова Вейнберга (Сридей Эш), а также выдающихся представителей французско-швейцарской школы еврейской мысли – рава Иеѓуды-Леона Ашкенази (Маниту) и рава Захарии Берковича (хазан из Лозанны). В предисловии к книге – воспоминания рава Вайнгорта о посещении СССР в 1971-м и в послеперестроечное время. Автор утверждает, что многие комментарии книги являются ответами на вопросы питерских слушателей его лекций и уроков в 90-е годы.


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021