ט"ו сиван ה'תשפ"ד

Это Синай‚ детка! This is Sinai‚ baby

Это Синай, детка
This is Sinai, baby
Большой формат
Твердая обложка
Язык: Русский, Иврит
Страниц: 48

Полная стоимость: 89 шек.
Стоимость по скидке: 79 шек.
Цена в долларах: 22 $

Номер по каталогу: 978-617-7736-19-5
ОПИСАНИЕ:

Мамы и папы, девочки и мальчики, бабушки и дедушки! Присоединяйтесь к увлекательному путешествию к священной горе Синай! Почему Моисей водил 40 лет свой народ по бескрайней пустыне? Давайте спросим маленького Соломона! Вы непременно узнаете об этом, когда прочтете книгу до конца. 

Children, parents, grandparents – join this exciting adventure to the sacred Mount Sinai! Why did Moses lead his people across the immense desert for 40 years? Let's ask little Solomon. You'll find all about this and more when you read this book.


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024