כ"ט кислев ה'תשפ"ב

Обретение неба на Земле 365 размышлений Ребе

Обретение неба на Земле
365 размышлений Ребе 
Большой формат
Мягкая обложка
Страниц: 238

Полная стоимость: 79 шек.
Стоимость по скидке: 59 шек.

Номер по каталогу: 978-5-9953-0788-4
ОПИСАНИЕ:

Эта книга — сборник высказываний на важные темы рабби Менахема-Мендла Шнеерсона, одного из самых влиятельных религиозных деятелей нашего времени, признанного лидера, известного всему миру Ребе.
Учение Ребе не есть лишь собрание красивых мыслей и советов, так же, как год — не просто сумма 365 дней. Это учение создает единство того, что вращается вокруг одной глобальной концепции: слияние духовных высот с земной реальностью. 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021