כ"ט кислев ה'תשפ"ב

Восхваления Аризаля Шивхей Аризаль

Восхваления Аризаля
Шивхей Аризаль
с дополнением Шивхей
рав Хаим Виталь
Средний формат
Твердая обложка
​Страниц: 173

Полная стоимость: 70 шек.
Стоимость по скидке: 59 шек.

Номер по каталогу: 978-965-7460-44-3
ОПИСАНИЕ:

Книга, которая перед вами - "Шивхей Аризаль" - рассказывает об удивительной жизни великого и святого мудреца рабби Ицхака Лурии Ашкенази, Аризаля, о совершенных им чудесах и, отчасти, об открытом им учении Каббалы. Значительная часть книги посвящена ученикам Аризаля и передаче им Учения. Этим же занимается и книга "Шивхей рабби Хаим Виталь" (называемая также "Книгой видений") - записи р. Хаима Виталя, наиболее значительного среди учеников Аризаля, единственного, кому Учитель сам поручил записать сказанное им. Обе части дополнены соответствующими выдержками из Писаний Аризаля, краткими примечаниями и дополнениями.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. BUKSHPAN 2
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969 פקס - 02-5382041
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב הרב בוקשפן 2 ירושלים (ליד הקניון של רמות ).

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Fax   - 02-5382041 Phone - 054-4524969    
 Address letters: BUKSHPAN 2  Jerusalem ISRAEL.

дизайн и строительство штибл.ком © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2021