י"ז сиван ה'תשפ"ד

Сокровищница еврейского Мусара Комплект из 10 книг

Сокровищница еврейского Мусара
Комплект из 10 книг
Свет Израиля
Анализ души
Уроки знания том 1
Уроки знания том 2
Мусар ешивы Новардок
Мусар дома учения в Кельме том 1
Мусар дома учения в Кельме том 2
Основы знания
Мусар ешивы Слободка (Хеврон)
Основа и корень служения том 1
Большой формат
Твердая обложка

Полная стоимость: 800 шек.
Стоимость по скидке: 699 шек.
Цена в долларах: 192 $
ОПИСАНИЕ:

В чем суть Учения Мусар? Сказал царь Шломо в своей мудрости: «Трепет пред Б-гом – начало Знания»[1]. Так об этом говорил наш учитель рав Моше Шапиро, благословенной памяти: «Мусар – это Учение, которое раскрывает Б-га в Творении, позволяет человеку найти в себе силы для постижения истинной реальности, избежать сети дурного побуждения, влекущего к греху, и исправить свои духовные качества для служения Всевышнему».

Рав Исраэль Салантер раскрыл природу человека, разъяснив почему он нуждается в Учении Мусар: «Человек свободен в своем воображении и скован в мышлении. Воображение ведет его в пленение путями сердца и желаний, дабы он не ощущал страха перед неминуемым будущим, когда Всевышний приведет его на суд за все его деяния и подвергнет суровому наказанию. Другой не пострадает за него – только он сам ответит за последствия своего преступления. Совершив грех, он неизбежно будет за него тяжко наказан. Пусть не решит человек: «это лишь легкая болезнь, и я перенесу ее»[2]. Несчастья, происходящие в нижнем мире, несравнимы с наказанием за грехи в мире Грядущем. Сильно будет страдать душа человека, день покажется годом. Этот страшный враг – воображение – несет нам бедствие. Однако в наших силах победить его, чутко прислушиваясь к мышлению, постичь истину, сравнить выгоду от греха с ущербом от него. Но как же это трудно! Воображение – бурлящая река, в которой тонет мышление. Единственное спасение – это вознести человека на корабль чувствительности души и мощи духа»[3].

В Доме Учения в Кельме Мусар называли мудростью трепета перед Небесами.
Страницы по теме

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024