ו' сиван ה'תשפ"ד

Абарбанель

Избранные комментарии
 на Тору

 

Двниэль Левин

Полная стоимость: 79 шек.
Стоимость по скидке: 59 шек.
Цена в долларах: 17 $
Дон Ицхак Абарбанель был одним из выдающихся раввинов Португалии и Испании во второй половине XV-го века. Абарбанель был не только уважаемым раввином, но и занимал ответственные посты при дворах величайших монархов того времени. Глубокие познания в сфере иудаизма сочетались у Абарбанеля с широким светским образованием.

Комментарий Абарбанеля на Тору, построенный в форме вопросов и ответов, является одним из классических трудов иудаизма. В своем комментарии Абарбанель пытается найти наиболее очевидную и логичную интерпретацию текста Торы, нередко используя для этого свои познания в современной ему науке. Наряду с изложением своей точки зрения, Абарбанель также анализирует мнения других комментаторов, что превращает его труд в настоящую энциклопедию средневековых комментариев Торы.

В этой книге вашему вниманию представлены короткие отрывки из обширного труда Абарбанеля. Они являются не дословным переводом, но скорее пересказом, призванным дать представление об особенностях этого интереснейшего комментария на Тору

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024