ו' сиван ה'תשפ"ד

Книга Даниэля

Книга Даниэля
с толкованиями
РаШИ и МаЛбИМа

Полная стоимость: 123 шек.
Стоимость по скидке: 99 шек.
Цена в долларах: 28 $

Книгу Даниэля написали Аншей Кнессет Агдола – Люди Великого Собрания. Книга Даниэля охватывает период вавилонского изгнания после завоевания Иудеи, разрушения Иерусалима и Иерусалимского Храма Невухаднецаром – царем Вавилонии. Это был один из самых тяжелых периодов в истории еврейского народа. Израиль был изгнан со Святой Земли, пропало пророчество – особая связь между Б-гом и человеком, Шхина – Б-жественное присутствие оставило развалины Храма, и мир погрузился во тьму.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024