ו' сиван ה'תשפ"ד

Первые пророки - Шмуэль 1 - 3 тома

Первые пророки
Шмуэль 1 три тома
Большой формат
Твердая обложка
Страниц:том 1 - 183
                том 2- 294
                том 3-206

Полная стоимость: 299 шек.
Стоимость по скидке: 269 шек.
Цена в долларах: 74 $
Тексты из книги Пророков на иврите с русским переводом и обширными комментариями, составленые на основе Талмуда, мидрашей, классических ранних и поздних раввинских трудов.


Книга еврейского пророка Шмуэля (Самуила) — 8-я книга Танаха или 3-я книга Малых Пророков. Изначально единая книга, была разделена на две книги, получившие название I и II (из четырех) книг Царств. Название книги в еврейском каноне не предполагает авторство Самуила, а очевидно дано потому, что Самуил — первая значительная личность, появляющаяся в повествовании.

Книга Шмуэля — исторический документ первостепенной важности для понимания событий, которые привели к становлению монархии. Она отражает разные религиозно-этические оценки этого института и попытки его осмысления религиозным мировоззрением. 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024