י"א сиван ה'תשפ"ד

не вари козленка в молоке его матери

Не вари козленка в молоке его матери
Законы кашрута мясной и молочной пищи
Иллюстрации: Есть 
Формат: Средний
Количество страниц: 180
 

маханаим

Полная стоимость: 153 шек.
Стоимость по скидке: 129 шек.
Цена в долларах: 36 $
 
Эта книга - о законах кашрута мясной и молочной пищи. Материал изложен в исключительно простой и ясной форме.
Наглядность обеспечивается обилием рисунков и таблиц. Построение книги таково, что можно изучать каждую главу в отдельности. В конце каждой главы имеются контрольные вопросы (а в конце книги - правильные ответы), позво-ляющие проверить, как усвоена данная тема. Книга подходит для изучения людьми всех уровней подготовленности, как для начинающих, так и для тех, кто хочет углубить свои знания.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024