ו' сиван ה'תשפ"ד

свиток Когелет

Свиток Когелет
Формат: большрй
Обложка: твердая
Количество страниц: 353
12 глав

Полная стоимость: 299 шек.
Стоимость по скидке: 249 шек.
Цена в долларах: 69 $
Существует группа из пяти текстов - мегилот, - имеющих особый статус в еарейской традиции: их принято читать в синагоге в праздники.
Мы постарались дать представление о значимости и глубине этих свитков, снабдив новые переводы широким спектром комментариев и толкований, интересующих сегодняшнего читателя.
В нашем издании присутствуют следующие компоненты:
1. Оригинальныи текст на иврите.
2. Новый перевод на русскии язык.
3. таргум - перевод (примерно 1 век н.э.) на арамейский язык, включающии в себя компо-
ненты аллегорического комментария и предании.
4. Комментарий Раши. Тексты Раши снабжены вспомогательным современным комментарием.
5. Сквозной комментарий одного из важнейших комментаторов - Сфорно (XV-XVI вв.).
6. Сборники комментариев: прямой смысл (пшат) и аллегорический (драш): от мидрашей
эпохи Танаев до трудов современных исследователей.
7. примечание: в ряде случаев перевод в комментариях отличен от основного и построен под
понимание стиха конкретным комментатором.
8. предисловие.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024