ט"ו сиван ה'תשפ"ד

Тора комментарии рава Гирша

Тора комментарии
рава Гирша
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 877
חמשה חומשי תורה
פורמט גדול
עמודים: 877

Полная стоимость: 400 шек.
Стоимость по скидке: 359 шек.
Цена в долларах: 99 $
ОПИСАНИЕ:

Перед вами уникальное издание Пятикнижия пророка Моисея (Тора) с комментариями рава Шимшона Гирша, признанного духовного лидера евреев Европы. В Германии XIX века жили два очень известных еврея – рав Гирш и Карл Маркс. Во времена написания «Капитала» рав Гирш создал уникальные комментарии к Торе, которые были предназначены для неподготовленного читателя, делающего первые шаги в изучении Пятикнижия. Возможно, благодаря этим комментариям, количество приверженцев иудаизма выросло многократно. Объяснение Торы, аналогии из истории человечества и собственные мысли и выводы рава Гирша сохранили свою актуальность до настоящего времени и адресованы широкому кругу читателей, включая сомневающихся, нерелигиозных и просто интересующихся духовными вопросам жизни.


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024