ה' нисан ה'תשפ"ד

Дни нашей радости - ושמחת בחגך

Твердая обложка
Средний формат
198 страниц

Рав Э. Деслер

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 89 шек.
Цена в долларах: 25 $
Рав Элияу Элиэзер Деслер с детства был погружен в атмосферу движения Мусар. Его отец был близким учеником Сабы из Кельма. А сам Саба получил свой путь служения Творцу от своего учителя раби Исроэля Саланта.

После Катастрофы ,которую рав Деслер сравнивал с новым потопом, он видел свою главную задачу возродить духовную жизнь еврейского народа. Он первый на своих лекциях в литовских ешивах начал цитировать святую книгу Зоар, уроки Маараля из Праги, кабалистические комментарии гаона из Вильно и великих хасидских наставников. К нашему поколению - евреев, вышедших из одного из самых страшных изгнаний, из СССР, его уроки как никогда актуальны.

Второй том избранных уроков рава Деслера из книги "Михтав миЭлияу" посвящены новому углубленному пониманию наших еврейских праздников. Как написано в Торе (Дварим 16:4) "Ве самахта бэ хагеха - И будешь радоваться в свои праздники". Так мы и назвали нашу книгу - Дни нашей радости.

Главный редактор издательства "Пардес" рав Цви Патлас.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024