י"א тамуз ה'תשפ"ד

Дело Небесной Канцелярии

издательство Яхад

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 69 шек.
Цена в долларах: 19 $
Автор книги " Дело небесной канцелярии" рассказывает про свой жизненный путь, про этапы возвращения к своим истокам. Соблюдение заповедей, данных Б-гом народу Израиля, наполнили жизнь автора Авивы Миртл новым смыслом и обогатили ее духовно. 

В книге "Дело небесной канцелярии" очень интересный авторский подход к написанию. Отличительной особенностью является форма отдельных рассказов, которые позволяют углубиться в историю каждого персонажа. Такой авторский прием, и яркое описание событий, позволяют читателям разных поколений не просто ознакомиться с историями персонажей и событиями, а прочувствовать всю глубину давления советского режима.

Тема самоидентификации выходцев из стран бывшего СССР, затронутая в данной книге, поможет раскрыть сердца наших братьев и сестер которые на протяжении многих лет были оторваны от наших великих еврейских ценностей, и поможет им обрести путь к жизни, наполненной смыслом.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024