ט"ו сиван ה'תשפ"ד

סידור תפילת ניסן - Сидур Тефилат Нисан

סידור תפילת ניסןסידור מושלם לעדות ספרד ובפרט לעדה הבוכרית
סידור עם טרסליטרציה ועם תרגום
פורמט גדולעמודים 1070

Сидур Тефилат Нисан с транслитерациейи переводом
Идеальный молитвенник
для сефардских общин и 
особенно для бухарской общиныБольшой формат
Страниц 1070

Элазар Нисимов

Полная стоимость: 169 шек.
Стоимость по скидке: 129 шек.
Цена в долларах: 36 $

!Новый формат сидура Тфилат Азария

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024