ט"ו сиван ה'תשפ"ד

Тора с широко закрытыми глазами

Твердая обложка
Вес: 470 гр.
Формат: 15х22 см.
303 страницы.

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 79 шек.
Цена в долларах: 22 $

Номер по каталогу: 9781234567897
Сборник комментариев по недельным глава Торы, в котором используются такие источники как Бааль га-Тания, Цемах Цедек, Тиферет Шломо, Сфат Эмет, Шем ми-Шмуэль и многие другие.

«Мне доподлинно известно, что рав Гладштейн привел слова наших мудрецов именно в том виде, в котором они были написаны, не изменив и не прибавив ни одного из их святых слов, сохранив их в первозданном виде». Рав Натан Маймон"

Поддержкой раву Гладштейну служат комментарии из уст мудрецов, наших учителей, светочей Израиля, чьи речи живы на страницах их священных свитков, а также на устах их учеников. Рав Гладштейн упорядочил некоторые из их записей по темам, вехам и святым датам и с помощью удачных формулировок разъяснил высказывания наших мудрецов простым доступным языком, понятным любому человеку, приближающемуся к святости, и его труд безусловно заслуживает всяческого одобрения». Иссахар Дов Гагер, Савранский ребе

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024