כ' адар Алеф ה'תשפ"ד

Факел перед рассветом том 3

Автор: Ицхак Гинзбург
Твердая обложка
Средний формат
Количество страниц: 430

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 89 шек.
Цена в долларах: 25 $
Эта книга – совершенно необычный сборник хасидских рассказов об удивительной, почти легендарной личности: рабби Исраэле Бааль-Шем-Тове, БеШТе. Необычность сборника заключается в том, что он содержит обширные комментарии рабби Ицхака Гинзбурга, проливающие свет на глубинный смысл этих рассказов, выходящий далеко за пределы фабулы.

Трудно определить, что такое хасидские рассказы. Это не “жанр” и не “литература”, эти слова относятся к иной реальности – хасидские рассказы не имеют к ней никакого отношения. Может быть, на суть хасидского рассказа наилучшим образом указывает Мидраш, говоря, что “праведники похожи на Того, Кто их сотворил”. То есть, всматриваясь в образ праведника в хасидском рассказе, можно вдруг увидеть, как праведник становится все прозрачнее, как бы исчезая – и сквозь него мы начинаем видеть Самого Творца.

Но как следует всматриваться, чтоб это чудо произошло? Именно этой цели и служит наш сборник.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: yachad8@gmail.com

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  yachad8@gmail.com

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024