י' сиван ה'תשפ"ד

Пэрэк Шира Шират Абрия

Мягкая обложка
Средний формат
Количество страниц: 39
Издательство Яхад

Издательство Яхад

Полная стоимость: 25 шек.
Стоимость по скидке: 17 шек.
Цена в долларах: 5 $

Номер по каталогу: 9789657460733

ОПИСАНИЕ:

Пэрэк шира- песнопения
Все в Творении, от звезд, небес, бездн океанов, огромных гор до деревьев и трав, птиц, зверей, самых маленьких насекомых, и нас, людей, связано между собой и имеет свое неповторимое место и предназначение. Каждое мгновение, что этот мир существует и дышит, он являет собой гимн Великому Создателю.
И ПЭРЭК ШИРА - это собрание песен, в которых все сотворенные возносят славу и хвалу Творцу.
Будто невиданный хор ежедневно воспевает и благодарит своего Создателя. Человек - единственный из сотворенных, который имеет возможность говорить и именно ему дано посредством слова выражать благодарность и благословения Творцу от имени всего живого.
Когда мы произносим ПЭРЭК ШИРА, мы даем возможность всем творениям спеть свою песню Господу нашими устами.
Об этом говорили и писали многие наши мудрецы.

По мнению Раби (Раби Йеуда а-Наси) каждый, изучающий ПЭРЭК ШИРА в этом мире, удостоится учиться и обучать, хранить, соблюдать и исполнять, он реализует то, что учит, он победит свое злое начало, спасется от несчастного случая, и от страданий после смерти, и от суда в Гейеноме, и от мук перед приходом Машиаха, и он удостоится долголетия, и увидеть приход Машиаха, и жизни в будущем мире.
Тана раби Элиэзер считал, что каждый, кто произносил песню в этом мире, удостоится произнести ее в будущем мире.
Тана раби Элиэзер, названный великим, говорил, что всякий, кто занимается Перек Шира в этом мире каждый день, у него есть доля в будущем мире, и он победит свое злое начало, будет спасен от несчастного случая, тяжкого суда, Сатана и других сил духовной нечистоты.
И сказано: « Всем своим сердцем, всей душой восполняй знания свои о путях Моих, сохраняй входы в Мои пределы и Тору Мою, охраняй Мои заповеди и законы, уберегай Мою Тору с сердце своем и пусть будет трепет передо Мною в глазах твоих. Сохраняй уста твои и язык твой от всякого греха и вины, и Я буду с тобой везде, куда бы ты не пошел, и научу тебя уму и пониманию всякой вещи.»
И знай, что все, что создал Акадош, благословен Он, создано не иначе как в Его честь, как сказано: «Все, названное Моим Именем и Моей Славой, Я сотворил, создал и сделал»

Песнь творения. 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024