ו' сиван ה'תשפ"ד

Мой сидур. Избранные молитвы для детей - My Sidur. Selected prayers for children

My Sidur
Selected prayers for children
Мой сидур
Избранн
ые молитвы для детей
Средний формат
Мягкая обложка
Страниц: 49
 

Полная стоимость: 69 шек.
Стоимость по скидке: 59 шек.
Цена в долларах: 17 $
ОПИСАНИЕ:

Дорогие родители!

Что такое молитва?

Молитва занимает центральное место в духовной жизни еврея. Она даёт нам возможность обратиться к Творцу вселенной, сила которого безгранична, и попросить за нас и за всё сотворённое. Всевышний прислушивается к нашим молитвам, как отец прислушивается к своему любимому ребенку, и мы надеемся, что наши молитвы и просьбы исполнятся, и мы удостоимся счастливой жизни. Намёк на это мы находим в корне слова «тфила» («молитва» на иврите), его смысл это «надежда».

Каждый человек, на каком бы духовном уровне он ни находился, может молиться И пытаться понять слова молитвы. Молитва это нить, которая соединяет поколения еврейского народа на протяжении всей его истории. Текст молитвы можно произносить как на святом языке, так и на других языках.

Обучение молитве начинается уже в детстве. Известно, что молитва маленьких детей особенно любима Всевышним.

Этот сидур содержит молитвы и благословения, которые сопровождают ребёнка с того момента, когда он просыпается утром, и до его отхода ко сну вечером.

Да удостоимся мы в заслугу молитв наших детей скорейшего прихода Машиаха!


 
 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024