י"א сиван ה'תשפ"ד

Постигая смысл

Постигая смысл
Мягкая обложка
Средний формат
Страниц: 94

Полная стоимость: 69 шек.
Стоимость по скидке: 59 шек.
Цена в долларах: 17 $
ОПИСАНИЕ:

Сборник статей «Постигая смысл» – естественное продолжение предыдущего, «Возрождение традиции». Как и там, цель издания – помочь думающему человеку осмысленно выбрать свой жизненный путь. Для этого необходима информация, позволяющая составить цельное мировоззрение, картину мира. К сожалению, у наших современников подобное встречается крайне редко. Нашими изданиями мы стараемся, хотя бы отчасти, восполнить недостающее.


 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024