י"א нисан ה'תשפ"ד

Багир – Озарение. Классика Кабалы

Багир – Озарение
Классика Кабалы
Раби Нехунья бен hаКана 1век

Введение и комментарий
р. Арье Каплана
Текст с огласовками  и
перевод Г. Спинаделя
Большой формат
Твердая обложка
Страниц: 304

 

Полная стоимость: 199 шек.
Стоимость по скидке: 159 шек.
Цена в долларах: 44 $
ОПИСАНИЕ:

Название Баѓир из книги Йова (37:21): «А теперь они не видели свет, он блистает (баѓир) в небесах». Эту книгу называют также «Мидраш раби Нехунья бен А-Кана».
Хотя в ней всего около 12 000 слов, ее очень высоко ценили в кругах тайного знания. Раби Йеѓуда Хаит, знаменитый кабалист 15-го века, писал: «Сделай эту книгу короной для твоей головы». А р. Моше Кордоверо (1522-1570), глава школы Кабалы, говорил: «Слова этой книги озаряют (баѓир) и сверкают, но их сверкание может ослепить глаза».
Однако комментарий гениального рава Арье Каплана проясняет многие трудности для понимания.
Раби Нехунья считается и автором молитвы «Ана беКоах», которую читают перед наступлением Субботы. Начальные буквы ее слов образуют 42-хбуквенное Имя Б-га, широко обсуждаемое в литературе.

В общем, в книге выделяются пять частей:
• Первые стихи Творения (1-16).
• Алфавит (27-44).
• Семь голосов и Сфирот (45-123).
• Десять Сфирот (123-193).
• Мистерии души (194-200).

Сефер Баир изумительно красива, поражая поэзией и глубиной древней еврейской мудрости. На обложке фрагмент мозаики 5-го века из синагоге в Азе, где на этой неделе молились наши солдаты, овладевшие этим местом в ходе войны «Железные мечи». Царь Давид - прародитель Машиаха, которого мы ждем. А лев, охраняющий Тору - это символ дома Давида и Иерусалима. 

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024