כ"ב ияр ה'תשפ"ד

За субботним столом - על שולחן שבת

Беседы о недельных главах Торы и еврейских праздниках для чтения в семейном кругу.

Яков Доктор ־ автор книг ‘Глазами праведника’ и ‘Братья’, получивших одобрение рабаним и признательность читателей. Он публикуется в прессе и в Интернете, издаёт брошюры. Его уроки и творческая деятельность приобщают к миру Торы, открывают читателю мир хасидизма. Сборник комментариев и рассказов ‘За субботним столом’ ־ итог многолетнего труда рава Якова Доктора. Автор посвятил эту книгу для досуга, вы проведёте с ней немало приятных часов. Если отнестись к ней вдумчиво, можно многое понять и научиться применять мудрость Торы в повседневной жизни. Почти все комментарии и истории приводятся на русском языке впервые.

Яков Доктор

Полная стоимость: 159 шек.
Стоимость по скидке: 129 шек.
Цена в долларах: 36 $

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024