ט' тамуз ה'תשפ"ד

Не во имя Господа. Против религиозного насилия

Твердая обложка
Большой формат
Количество страниц: 303

Полная стоимость: 99 шек.
Стоимость по скидке: 79 шек.
Цена в долларах: 22 $

Номер по каталогу: 9785604973905
Рабби Джонатан Сакс (1948–2020), британский раввин, писатель, политик и философ, обращается к феномену насилия, совершаемого от имени Бога, и рассматривает его с точки зрения духовного лидера. Если проблема — в религии, то и решение, утверждает рабби Сакс, нужно искать в ней же. Убежденность в исключительной истинности собственной веры нередко приводит к тому, что рабби Сакс называет альтруистическим злом: к насилию во имя блага. Его источник, по мнению рабби, — в неверном прочтении библейских текстов, составляющих основу трех авраамических религий. Он предлагает заново прочитать библейские истории соперничества: Каина и Авеля, Иосифа и его братьев, Рахели и Леи, и другие. Это красноречивый призыв к верующим, независимо от их вероисповедания, а также людям нерелигиозным, объединиться, чтобы сообща противостоять экстремизму.

издательство "яхад" - ведущая компания по развитию, издательству, маркетингу,
продаже и распространению книг по иудаизму на русском языке.

телефон: 054-4524969 факс:02-5382041 почтовый адрес: издательство "яхад", иерусалим, ул. Зархи 25  (Рамот гимел)
сайт: www.yahad.org директор сайта: р. йосеф демиховский.е-мэйл для связи: [email protected]

יחד הוצאה לאור - החברה המרכזית לפיתוח, הוצאה לאור, סחר, שיווק, והפצת ספרי יהדות בשפה הרוסית
טלפון - 054-4524969
כתובת : יחד הוצאה לאור רחוב ישראל זרחי 25 ירושלים .

www.yahad.org מנהל: ר' יוסי דמיכובסקי. אימיל  [email protected]

YACHAD - Central Development Company, publishing, trade, marketing, and distribution of Jewish books in Russian
Phone - 054-4524969    
 Address letters: Zarhi 25  Jerusalem ISRAEL.

Заявление о доступности

дизайн и строительство штибл.ком © © All rights resereved to Yahad.org 2004 - 2024